Tut-sup i rundkjøringa

Noen rødruss samlet seg i en rundkjøring på Fillan fredag ettermiddag.  Foto: Terese Torgersen

Øyungdom

Avstandsreglene er annerledes enn under tidligere russetider. Men noen av russeknutene er omtrent som før, som den med å feste i en rundkjøring.

Fredag ettermiddag var rødrussen samlet i rundkjøringa mellom Fillan skole og Hjorten kjøpesenter. Her ble forbipasserende bilister oppfordret til å tute. For - som plakatene antydet, 1 tut = 1 sup.


Russetida blir ikke som vanlig i år. Slik velger Øyregionens russekull å innlede mai

Når det ikke er lov til å samles i store grupper, må russen tenke annerledes.I dag kom regjeringa med sine fest-råd til russen. Antallet som kan være samlet er økt fra fem til maksimum 20 personer. Fortsatt forutsatt at man klarer å holde minst en meters avstand, noe rundkjørings-russen så ut til å overholde fint i ettermiddag.

Tut og sup i rundkjøringa

 

Dette er regjeringens seks russe-råd:

Stopp smitten – ikke festen

  • 1 meters avstand – minimum.
  • 20 sammen – maksimum.
  • 1 flaske å drikke av.
  • 1 person å kline med.
  • Hold hendene rene.
  • Hold senga hvis du blir syk.