En tur gjennom Hitras øyrekke

De fraflyttede øyene er blitt ferieparadiset for mange
Pluss

Fordelt på cirka 20 øyer i Bispøyan og det som het Ytre Kvenvær bodde det ennå for seksti-sytti år siden flere hundre mennesker. Her var det flere skoler, butikker, fiskmottak og industri. Den store fraflyttingen skjedde på 60-tallet. Men folk flyttet nødvendigvis ikke så langt. Mange flyttet inn til Helsøysundet på Fast-Hitra, stedet som ble et senter på Vest-Hitra, og som nå er stedet folk kaller Kvenværet.