Nå blir biblioteket mer tilgjengelig

Både biblioteksjefen og kultursjefen er glade for at de nå kan ha åpent seks dager i uka.

Biblioteksjef Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen og kultursjef Marit Wisløff Norborg 

Det er en møteplass, som også er viktig for integreringen i frøyasamfunnet

Kultur

- Tallene viser at de det er flere som bruker biblioteket enn de som låner bøker. Det er en møteplass, som også er viktig for integreringen i frøyasamfunnet, sier kultursjef Marit Wisløff Norborg.

En påplussing i kommunebudsjettet på 120.000 kroner til bibliotekdrifta, gjør at Frøya bibliotek nå kan holdes åpent seks dager i uka, pluss at man også ser at man kan klare å holde åpent gjennom sommerferien.

- Lørdagsåpent viktig for barnefamilier

Biblioteksjef Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen sier at det å kunne ha åpent på lørdager er viktig. Det har ikke vært budsjett til dette tidligere, men de to siste årene har man "trikset" det til ved å stenge for publikum på mandager i stedet.

- Men fra og med i dag (mandag) har vi åpent seks dager. Det med lørdagsåpent er viktig fordi folk i arbeid da kan komme seg hit sammen med familien. Vi ser at barnefamilier bruker biblioteket på lørdager. Vi har også sjakk på lørdager, og det er populært, sier Monika.

Ellers brukes biblioteket av skolene, det tilbys blant annet lesestunder, og lokalene brukes til ulike arrangementer.

Sommeråpent

Biblioteket har også vært stengt i sommerferien. Men nå ser kultursjefen at de har budsjett til å kunne holde åpent sommeren gjennom.

- Vi vet ikke helt hvordan vi skal løse det ennå, og det er ikke sikkert at det blir så mange åpningstimer som ellers, sier Marit Wisløff Norborg.

- Biblioteket er også etterspurt på sommers tid. Det er mange som vil fortsette å komme hit og låne bøker selv om det er ferie, sier Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen.