"Error" i opplevelsessenteret

- Vi må ta stilling til om vi skal ha et opplevelsessenter, sier kulturhussjefen.

Håvard Dyrø foran opplevelses- stasjonene i kulturhuset 

Skal vi ha det, så må det virke

Kultur

- Vi har mye besøk av turister, og stasjonene er en magnet på folk som kommer innom. Og de har et stort potensiale til å videreutvikles. Men skal vi ha det, så må det virke, sier kulturhussjef Håvard Dyrø.