- Vi hadde ikke vært med som frivillige, om det ikke hadde gitt oss så mye

Lise Hammernes (foran) har hatt sitt første oppdrag som livsglede-medhjelper, mens Sissel og Karina Røssing har vært med flere ganger. Alle er enige om at de synes det er trivelig å bidra med frivillig arbeid. 

Kultur

De som stiller som frivillige på arrangementene til "Livsglede for eldre" på Frøya, hevder de har like mye glede av det som de eldre.