Vil ikke ta betalt for undervisninga på nett

Kulturskolerektor Toril Antonsen Aae 

Kultur

Frøya kulturskole ble 12.mars stengt for ordinær undervisning, samtidig med skoler og barnehager, på grunn av koronautbruddet. .