Åpningen av Vettastrømmen bru

Nyheter

3.juni ble nye Dolmsundet bru åpnet. Den erstatter nå Vettastrømmen bru som ble åpnet i 1959. Dagens to bilder i "Tilbakeblikket" er hentet fra nettopp åpningsdagen av