Vettastraumbrua kan likevel bli revet

Samferdselsdepartementet kan gå i mot kommunens ønske om å beholde brua.

Vettastraumbrua kan likevel bli revet. 

Dersom det å sette brua i stand blir mye dyrere enn å rive, så er det ikke gitt at vi gjør det.

Nyheter

Fylkeskommunen og Hitra kommune ble i fjor enige om at Vettastraumbrua og veistrekningen Vikstrøm til Kjerringvåg, overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Forutsetningen for enigheten er at fylkeskommunen betaler 5,6 millioner kroner i kompensasjon til Hitra kommune, tilsvarende rivningskostnadene for brua. Pengene skal blant annet skal brukes til å vedlikeholde veien og brua. Men brua skal likevel stenges for trafikk med bom.