Plusser på nytt til personalet også

I siste liten ble det sikret full oppussing av Barman

F.v. Lars P. Hammerstad (Sp) og Sigbjørn Glørstad (Ap) leverte på vegne av opposisjonen og posisjonen nokså likelydende forslag om også å be rådmannen innlemme oppussing av personalfløya i det store oppussingsprosjektet ved Barman oppvekstsenter. 

Nyheter

I formannskapet sist uke var politikerne enige om å bruke 23 millioner kroner på nye og forbedrede lokaler for barn og elever ved Barman oppvekstsenter. Også oppvekstkomiteen sa denne uka ja til de samme planene, som ble godt mottatt av personalet ved oppvekstsenteret da lokalavisa møtte dem i forrige uke. Endelig kan elevene komme ut av de midlertidige brakkeriggene.