Må rive tilbygg, fjøs, naust og trebru

Kommunen avdekket en rekke ulovlige tiltak på eiendommen.
Nyheter

En grunneier på ei øy i Kvenværet har gjort en rekke byggetiltak siden han fikk konsesjon til å kjøpte eiendommen i 2013. I konsesjonsaken ble det ifølge Hitra kommune presisert at eiendommen er i en arealkategori i arealplanen som gjør at det må søkes dispensasjon for tiltak på eiendommen.