- En så høy tillitsscore forplikter

- En så høy tillitsscore forplikter selvsagt jegerstanden i tida framover, sier jeger- og fiskerforbundet etter målinger som viser at folk flest har stor tillit til at jakta foregår på ordentlig vis.

Dette er svært gode tall for oss som arbeider for at jakten skal foregå i skikkelige former, uttaler leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Runar Rugtvedt 

Det er rom for alle dersom man tar hensyn til hverandre

Nyheter
 

Årets jakt på gås og rådyrbukker er startet. Snart starter også årets storjakt på hjorten. Samtidig kommer det målingsresultater som viser at jegerstanden har stor tillit i befolkninga.