Et spadetak i Sistrandsfjæra som avslørte mye

Ved Guri Kunna videregående forskes det på mikroplast. Realfag-elev Austeja Liutkute synes det er både interessant og meningsfullt.

Austeja Liutkute 

- Det er et litt skummelt tema. Vi finner mikroplast i alt.

Nyheter

Forrige skoleår hadde førsteåret ved studiespesialisering på Guri Kunna Frøya et forskningsprosjekt i Froan. Flere av oppgavene de gjennomførte gikk på å undersøke plastforurensning. Blant annet tok de vannprøver på femti meters dyp. Der fant de over 1000 mikroplast-partikler per liter vann. Elevene fortalte til lokalavisa at de var skremte over egne funn.