Lerow får åtte millioner forskningskroner. Slik skal de bruke pengene

Skal utvikle løsninger for service på utsatte oppdrettslokaliteter

Hallgeir Bremnes og Svein Jarle Midtøy i Bremnesgruppen/ Lerow (arkivfoto) 

Hav er av de virkelig store satsingsområdene

Nyheter

Lerow AS, med base på Dolmøya, og frøyværingen Hallgeir Bremnes som hovedeier og daglig leder, har kommet gjennom nåløyet til forskningsrådet.

En pott på 100 millioner kroner til utvikling av ny havteknologi er fordelt på 11 søkere. Her får Lerow 8 millioner til et prosjekt som skal gå over fire år. Deres konsept går på å "utvikle nye fartøysbaserte løsninger for eksponert havbruk"

Lerow er et servicebåt-rederi knyttet til havbruksnæringa, og har både små og store oppdrettsselskaper som sine kunder.

- Vi føler at vi med dette får en anseelse for at vi driver med avansert forskning, sier adm.dir i Bremnesgruppen, Svein Jarle Midtøy.

- Stort behov for nyskapning

"Størrelsen på anleggene som brukes i merdbasert oppdrett, har utviklet seg betydelig i takt med ønsket om økt produksjon. Trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres lenger til havs. Systemer knyttet til instrumentering og automatisering har imidlertid ikke utviklet seg i samme hastighet. Det er derfor stort behov for nyskaping og løsninger som muliggjør lang oppe-tid også på mer eksponerte lokaliteter", skriver forskningsrådet, og beskriver Lerows bidrag slik:

"Lerow vil i dette prosjektet utvikle og teste nye metoder og prosedyrer for fartøysbaserte operasjoner tilpasset eksponert havbruk. Løsningen skal sikre at anleggene skal være i operasjonell drift og være forsvarlige å drifte selv i uvær, innenfor de strøm- og vindstyrker de er dimensjonert for."