Frøya og Hitra blir viktig brikke i Ocean Space Centre

- Det er naturlig at man legger et laboratorium til Hitra og Frøya-området, sier Karl Almås i Sintef Ocean til lokalavisa.  Foto: Therese Alice Sanne

Departementet synes det er både spennende og forfriskende at vi tar i bruk farvannet rundt Hitra og Frøya, og Ålesund

Nyheter

Hitra og Frøya inngår som en viktig del av det nye laboratorie-konseptet til Ocean Space Centre.