Harald får "rekordkjapp" klagebehandling

- Har fått så gode signaler at nå tror jeg det blir snarlig oppstart, sier Harald Aursøy.
Nyheter

Allerede i første møte etter at Harald Aursøy fikk avslag på å bygge verksted, behandles klagesaken. Innstillinga går på at Aursøys klage tas til følge, og at han får bygge alt det han søkte om.