Bedriftene sliter med å finne ansatte, ansatte sliter med å finne rett jobb

Hitrabedriftene sier de trenger kompetent arbeidskraft, men sliter med å finne den. Samtidig sliter arbeidsinnvandrere med høy kompetanse å få innpass i ansettelsesprosessene her ute.

Når vi spør om man har forsøkt å rekruttere i 2017, så har mange forsøkt uten å lykkes

Nyheter

Hitrabedriftene svarer at man trenger kompetanse, at man ofte sliter med rekruttering og at dette medfører tap og dyre utsettelser for bedriften. Samtidig er mange arbeidsinnvandrere her i regionen med høy utdanning, men får ikke tak i jobbene fordi de aldri blir utlyst.