Apoteker Mohamed i Fillan:

- Flere pasienter slutter å ta hjertemedisinen sin

- Med tettere oppfølging har vi tro på at flere pasienter vil ta medisinene slik de er foreskrevet, sier apoteker Mohamed Al Kalla ved Vitus apotek Hitra. (illustrasjonsfoto) 

Flere pasienter slutter å ta medisinene eller halverer dosen fordi de er redde for bivirkningene.

Nyheter

Mange slutter med å ta hjertemedisinen fordi de er redde for bivirkningene. Apotekenes nye tjeneste ”Medisinstart” skal oppklare misforståelser.