Kartleggingsuke

- Viktig at vi får så mange innspill som mulig

Neste uke skal Hitra kommune i gang med kartlegging. Dette for å legge til rette for en helhetlig og god integrering av innvandrere.  Foto: Rawpixel/unsplash.com

For å få til en helhetlig integrering på Hitra, må alle ha mulighet til å uttale seg

Nyheter

Øyregionen har en svært internasjonal befolkning og Hitra kommune deltar for tiden i et prosjekt som skal legge til rette for en helhetlig og god integrering av innvandrere. Nå skal det gjennomføres ei såkalt kartleggingsuke på Hitra.

I løpet av uke 24 blir det holdt arbeidsmøter med ulike tema og målgrupper. Invitasjon har blitt sendt ut til innvandrere, næringslivet, oppvekst, frivilligheten og kommunale enheter.
- Det er kjempeviktig at vi får så mange innspill som mulig, sier innvandringskoordinator i Hitra kommune, Kasia Czaplis.

De nye innbyggerne

Mandag 11.juni avholdes det to møter med innvandrerne. Et møte på dagtid og et på kveldstid.

- Vi er opptatt av at alle grupper deltar: flyktninger, arbeidsinnvandrere, ektefeller til arbeidsinnvandrere og ekteskapsmigranter. Vi ønsker oss brukerperspektivet i inkluderingsarbeidet i kommunen, derfor er det så viktig at våre nye innbyggere blir hørt. Vi ønsker å spørre dem om deres erfaringer i møte med kommunen, vi er nysgjerrige på hvordan de har det på Hitra, hva som fungerer bra og hva kan kommunen gjøre bedre for at de bosetter seg her fast og trives, sier Czaplis.


Lærer språk av hverandre

- Det hadde ikke kommet ut en norsk-arabisk versjon, hadde det ikke vært for Miriam.

 

Frivilligheten må med

Tirsdag 12.juni blir det møte med frivilligheten.

- Vi samler frivillige lag og organisasjoner for å prate om deres erfaringer rundt innvandreres deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillige organisasjoner. Vi ønsker blant annet å løfte fram mangfoldig rekruttering, inkluderende holdninger, samt informere lagene om Frivillighetens Torg som avholdes den 29. september. Frivilligheten spiller en kjempeviktig rolle i inkluderingsarbeidet.

- For å ha helhetlig integrering på Hitra, må alle ha mulighet til å uttale seg og komme med egne historier, påpeker integreringskoordinator, Kasia Czaplis.  Foto: Cecilia Brurok (arkivfoto).

 

Mangfoldet i næringslivet

- I møtet med næringslivet mandag 11. juni skal vi diskutere hvordan mangfoldet merkes hos dem, forteller integreringskoordinatoren videre. Her skal det blant annet presenteres funn som er gjort i en innledende kartlegging blant Hitra-bedrifter.


- Hitra kommune, den største arbeidsgiveren på Hitra , skal snakke litt om egne erfaringer i møte med utenlandske arbeidstakere, forhåpentligvis blir det flere slike historier fra næringslivet i løpet av dagen. Det blir også noen innbyggere med innvandrerbakgrunn som skal fortelle om veien via arbeidsmarkedet på Hitra, godkjenning av utenlandsk utdanning og så videre. Det blir også en viktig felles diskusjon: hvordan kan kommunen og næringslivet best samarbeide i videre arbeid for å benytte ressursene til alle innbyggere, matche riktig kompetanse mot riktig arbeidsgiver. Vi må ta tak i kompetansen som ikke er i bruk per i dag.

Etter sommerferien blir det avholdt et møte med oppvekst.


Bedriftene sliter med å finne ansatte, ansatte sliter med å finne rett jobb

Hitrabedriftene sier de trenger kompetent arbeidskraft, men sliter med å finne den. Samtidig sliter arbeidsinnvandrere med høy kompetanse å få innpass i ansettelsesprosessene her ute.


Langsiktig tenking

Hitra kommune skal sette sammen en tverrfaglig gruppe som skal møtes fast to ganger i året for å drøfte og utvikle inkluderingsarbeidet. Fredag 13. juni skal dette tverrfaglige integreringsteamet presentere resultatene fra møtene i kartleggingsuka.

- Etter det skal vi utarbeide og iverksette fire tiltak for å drive en gjennomtenkt, helhetlig integreringsarbeid fremover.

Prosjektet er toårig og i samarbeid med KUN (kompetansesenter innen likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt) og Røde kors, finansiert av Sparebankstiftelsen.

- Hitra kommune er nødt til å tenke langsiktig og strategisk, og vi har stor tro på at denne måten å jobbe på er effektiv.
For å få til en helhetlig integrering på Hitra, må alle ha mulighet til å uttale seg og komme med egne historier. Økt bevissthet og kunnskap om den ressursen innvandring er i lokalsamfunnet er også viktig, tilføyer Kasia Czaplis.

- Det er en god investering.