Her er alle årets 56 (hittil) sommer-solgte hytter i øyregionen. Den dyreste gikk for 4,1 mill.

En liten nedgang i sommersalget av hytter i Snillfjord, Hitra og Frøya
Nyheter

Mens det fra mai til midtveis i juli ble solgt 67 hytter/fritidsboliger i Snillfjord, Hitra og Frøya i 2016, var antallet 58 hytter/fritidsboliger i samme periode i fjor. Samlet sett har sommersalget av hytter gått ned i dette området.