Lokalhistorie:

Sang i tre hundre begravelser – døde selv under en begravelse

Hans ble gift med Ragnhild Marie Kristians-datter Bekken på Sistranda. Der ble de 12 barna deres født.

Nyheter

- En trofast arbeider i Herrens vingård er kalt hjem til hvilen. Han døde av hjertelammelse idet han skulle synge over et lik som skulle begraves på Sistranda kirkegård. Da han hadde en ypperlig sangstemme, ble han mye benyttet som sanger ved begravelser både innenbygds og utenbygds. Alltid talte han i sørgehuset noen trøstens og formaningens ord til de sørgende og tilstedeværende.