- Når alle disse punktene er sikret/veien er lagt om, er det per nå ingen punkt igjen på lista over skredsikringsbehov for fv. 714/Lakseveien.

Er man i Statens vegvesen trygge på at man klarer å fange opp/forutsi problemområdene langs fv. 714?
Nyheter

Er man i Statens vegvesen trygge på at man klarer å fange opp/forutsi problemområdene langs fv. 714? Vi spør Ine Gressetvold, som jobber som ingeniørgeolog på berg- og geoteknikkseksjonen i Statens Vegvesen. Hun jobber blant annet med skred og skredsikring av naturlige skråninger, samt med bergskjæringer. Hun presiserer at hun ikke har lest rapporten fra Vegtilsynet, men forklarer hva som gjøres av skredsikringsarbeid på Fv. 714.