Diskuterte tørke og avlingsskader

Utfordrende år for bøndene.

F.v. Tore Mellemsæther, Sverre Strand Hansen, Kari Åker, Jan Grønningen og Guro Angell Gimse diskuterte utfordringene i landbruket. I tillegg deltok Bodil Birkeland og Jon Gisle Vikan. 

Nyheter

Fredag møtte aktive bønder fra Hitra stortingsrepresentant Guro Angell Gimse og fylkestingsrepresentant Jan Grønningen fra Høyre. Møtet fant sted hos Sør-Trøndelag Bondelags kontorer. I tillegg besøkte Høyre-representantene Hitras stand på Trøndersk Matfestival som ble avholdt i Trondheim denne helga.