Tilbakeblikket

Trøndelagsbanken

Trøndelagsbanken, Hitra 

Nyheter

I dag klages det over ventetid for å få utført tjenester i banken, i alle fall om du ønsker å snakke med en bankansatt.