Ligger etter skjema, men prøver å ta inn det tapte

Uventede utfordringer har ført til forsinkelse i prosjektet.

Flatvalveien 8.august. 

Det går gjerne litt lenger tid enn man tror

Nyheter

Langs den nye traseen nord for Flatval jobbes det i disse dager for full med å rekke fristen for åpningen i september. KN Entreprenør startet byggingen i april, og planen var å bli ferdig til midten av september,

- De ligger litt bak opprinnelig fremdriftsplan. Men de tenker å sette på flere folk når ferien er ferdig, så de tenker å jobbe opp mot sluttfristen 15.september, sier Line Søreng, byggeleder i Statens vegvesen.

- Er det sannsynlig ut fra din vurdering?

- Jeg må nesten bare tro på det de sier. De har et godt håp om det selv, og de har fått gjort mye av grunnarbeidet. Så jeg tror at de klarer å få veien ferdig.

- Hva er grunnen til at arbeidet ligger bak skjema?

- Det er ikke så lett å si, det går gjerne litt lenger tid enn man tror. Det har blant annet vært noen utfordringer med bløte partier i traseen, og hvilken løsning de skulle velge der.

- Hva skjer egentlig på åpningsdagen?- Det er det fylkeskommunen som bestemmer. Vi har det på lista at vi skal ta det opp med dem, men på grunn av ferietid har vi ikke fått gjort det ennå. Det får vi komme tilbake til.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no