Blir ingen tidlig morgenavgang med Kystekspressen

Vil tidligst kunne få rutetilbudet i 2022.

Hitra Næringsforening har lenge arbeidet for å få tidlig hurtigbåtavgang fra Hitra. Dette har ikke lyktes i første omgang. 

Nyheter

Hitra Næringsforening har siden 2015 jobbet kontinuerlig med Sør-Trøndelag, senere Trøndelag Fylkeskommune og AtB for å få til en tidligere morgenavgang med Kystekspressen fra Sandstad via Brekstad til Trondheim.

- Dette vil kunne la seg gjøre ved at siste avgang fra Trondheim kl. 21.00 til Brekstad forlenges til Sandstad med ankomst kl. 22.40. Med morgenavgang med samme båt fra Sandstad kl. 05.20 vil vi kunne ta opp igjen den ordinære ruten fra Brekstad til Trondheim kl. 06.15. Slik ville vi fått muligheten til å ta NextMoves fly fra Ørland til Gardermoen kl. 07.35. Vi ville også kunne delta på heldagsmøter i Trondheim, følge studier i Trondheim og nå tidligere fly ut fra Værnes, sier Randi Storsve Lundquist, daglig leder i Hitra Næringsforening.

Næringsforeningen har jobbet for å få til denne endringen innenfor nåværende avtaleperiode, men slik skulle det ikke gå.
I Fylkesutvalget kom saken opp som en orienteringssak og ikke til behandling. Dette fordi saken må samles med andre mulige endringer når det gjelder Kystekspressen, forklarer Storsve Lundquist. Hovedutvalget for transport i Trøndelag Fylkeskommune vedtok før sommeren følgende:
«Hovedutvalget for transport aksepterer at vurdering av evt. nytt hurtigbåttilbud til Frøya og evt. styrket tilbud til Sandstad foretas i forbindelse med mandatprosessen for neste hurtigbåtanbud Trondheim-Brekstad-Kristiansund.»

- Dette vil si at vi først i 2022 – eller i 2024 dersom opsjoner blir benyttet – vil kunne få til et rutetilbud til og fra Sandstad som er mer tilpasset behovet i markedet, sier Storsve Lundquist.

- Kunne ikke gjort noe annerledes

- Vår sak ble fremmet på en god måte, det var ikke noe mer vi kunne gjøre eller noe vi kunne gjøre annerledes. Det bekreftet Trøndelag Fylkeskommunes saksbehandler, Lars Fabricius, før saken skulle opp for Fylkesutvalget i mai 2018. Vi hadde gode forhåpninger om å få dette til, også fordi den foreslåtte endringen ikke ville medført veldig store økninger i kostnader, sier næringsforeningslederen.

I mellomtiden må det fortsatt jobbes for saken, for det er ikke på noen måte avgjort at den blir lagt inn i mandatet, legger hun til.

- Med den store aktiviteten som er innenfor næringslivet på Hitra og Frøya har vi tro på at dette tilbudet vil bli godt mottatt i markedet, noe den betydelige responsen på Hitra Næringsforenings markedsundersøkelse også tyder på. Jeg beklager at Hitra Næringsforening ikke nådde fram med saken i første omgang. Vi gjorde vårt beste.