Tilbakeblikket

Oddvar og Aksel på Sula

Nyheter

SULA 1988: Sula Mek. verksted måtte innstille virksomheten i oktober 1988. Fiskerne og andre har mistet et enestående tilbud, mente fiskerne Oddvar Iversen fra Bogøyvær (t.h.) og Aksel Aursøy fra Vadsøysund. De håpet på ny drift ved verkstedet på Sula. (Foto: HF-arkivet ©)