Dette betyr den nye avtalen for øyværinger:

Fra nedleggingstruet akuttmottak til videre satsing på sykehuset

- Vi utvikler nå et mer robust desentralisert tilbud til befolkningen

Frøya-ordfører Berit Flåmo og Hitra-ordfører Ole Haugen (nr tre fra venstre) signerte avtalene fredag. - Det viktigste denne avtalen medfører for øyværingene er samhandling. Det å oppleve og gå inn ei dør og ha én aktør å forholde seg til, sa Flåmo. 

St. Olavs hospital overtar legevakt-drifta for kommunene i Orkdalsregionen.

Nyheter

- Dette er som 17.mai og julaften på en gang, sa en begeistret samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm, da det fredag ble signert samarbeidsavtaler mellom St. Olavs hospital og kommunene i Orkdalsregionen.