Totaltrafikken på Lakseveien på god vei mot tredobling

Før kunne en ansatt se TV innimellom kundene, men nå må bensinstasjonen ha flere på vakt

Trafikken på Fv.714 har godt over doblet seg siden 1995. 

Men jeg tror det er naturlig for frøyværingene å stoppe her etter en time på veien.

Nyheter

Totaltrafikken på Lakseveien er mer enn doblet. Det merkes merkes godt hos bensinstasjonen på Valslag. Åge Nordsæther har drevet bensinstasjonen her siden 2001.