Veldig vekst i antall salg, mens snittprisene svinger kraftig

Antall boliger i salg har vokst veldig i øyregionen, og gjennomsnitts-prisene varierer. Mens en annen trøndersk kystkommune slår Hitras og Frøyas boligpriser ned i støvlene.
Nyheter

Det kan man lese ut av den nye statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med tall for eiendommer med bolig i fritt salg det siste halve året. I disse tabellene er boliger i borettslag ikke medregnet.