Kjørte egenhendig til Østlandet for å selge laksen

Lakse-nestoren Karstein Måsøval forteller sin oppdrettshistorie.

Pensjonert lakseoppdretter Karsten Måsøval  Foto: Anders Furuset

Jeg føler at de mindre selskapene er i ferd med å bli bortregulert på grunn av myndig-hetenes byråkratiske håndtering,

Nyheter

Som 30–åring startet Karsten Måsøval opp med lakseoppdrett i 1973 sammen med far Edvin og bror Bjørn. For fem år siden tok «ungdommen» over, det vil si sønnene Anders (42) og Lars (39), som nå er styreleder.