Berit er øy-legen med lengst venteliste.

Stor variasjon i antall pasienter og ventelister hos øyregionens elleve leger

Berit Nilsberg har totalt 550 pasienter. I tillegg står 58 på hennes venteliste.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Legekontorene på Hitra og Frøya har tilsammen elleve fastleger. Blant disse varierer det ganske mye hvor mange pasienter man har i folden og om man opererer med ventelister. Av øy-legene er det Arne Selmer ved Hitra legekontor som har totalt har flest pasienter. Selmer har 1.250 pasienter og en venteliste som teller ti pasienter.