Politiet har evaluert sin egen innsats under den langvarige tunnelstenginga

  Foto: Joakim Halvorsen

Nyheter

Hitra kommunes rådmann har bedt politiet om en tilbakemelding om hvordan politiet forholdt seg til tunnelstenginga fredag 21.september. Hundrevis av kjøretøy ble stående i kø i flere timer etter en motorstans i et vogntog, først etter mer enn fire timer ble vogntoget hentet ut og trafikken satt på. Og mellomtida ble det ikke iverksatt kolonnekjøring. Statens vegvesen har forklart dette med rutineglipp.