- Det er ikke lett å være foreldre i dagens samfunn

Vil gi alle småbarnsforeldre veiledning

Frøyaforeldre med i et forskningsprosjekt: - Det er et ønske og et behov for å styrke foreldrerollen, sier arbeidsgruppa som blant annet består av f.v.: Justinas Burbas, Lill Marita Olsen, Ingrid Kristiansen, Margit Kristiansen Myrseth, Ida Andersen, Gro Hege Kvernø, Siv Bente Bekken, Ingunn Branem Hansen, Guro Rønningsgrind og Gunda Kjønnøy. 

På møtene skal det diskuteres god kommunikasjon og grensesetting

Nyheter

Frøya kommune deltar i et nasjonalt folkehelseprogram og har fått penger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til å sette i gang tiltak som skal sikre rusforebygging og god psykisk helse blant barn og unge. For snart ett år siden startet prosjektet med en stor idédugnad lokalt, for å finne ut hva det spesifikt var ønskelig å jobbe videre med på Frøya, forteller Ingrid Kristiansen.
- Det er ikke lett å være foreldre i dagens samfunn, noe vi også fikk mange tilbakemeldinger på. Det er et ønske og behov for å styrke foreldrerollen.