- Hitra-aksjonen forandret Norges-historien

Sverre Hansen tok til orde for skattestreik for å bedre bøndenes kår.
Nyheter

Det har gått hele 43 år siden Hitraaksjonen i 1975. Bønder fra Hitra gikk til skattestreik for å få bedre vilkår. Aksjonen har kommet i bakgrunnen i Hitras historie, den blir overskygget av lakseeventyret i øyregionen. Hitraaksjonen var imidlertid ikke bare av lokal betydning, den forandret Norges landbrukspolitikk.

Sist helg holdt professor Reidar Almås et innlegg på Kystmuseet. Hitraaksjonen må komme tilbake i vår historiske bevissthet. Undertegnede var ikke selv til stedes da innlegget på museet ble holdt og baserer denne artikkelen på bl.a. skriftlig materiale fra Almås og minner fra tiden.

Et uvanlig årsmøte

25. april 1975 var det årsmøte i Hitra meieri. Sverre Hansen tok til orde for skattestreik for å bedre bøndenes kår. Forslaget fikk tilslutning og snart var Hitraaksjonen i gang med en liste på åtte krav, stor medieoppmerksomhet og politisk forvirring.

Kravene dreide seg om økonomi og arbeidsforhold. Det første kravet var «Høyere pris for kjøtt og melk». Fem av de neste kravene dreide seg om lettelser i diverse skatter og avgifter. Krav nr. 6 var «Dyrkingstilskuddet må opprettholdes ubeskattet.» Dette var altså et krav om både skattefrihet og at det fortsatt skulle være dyrkningstilskudd.

Krav nr. 7 var «Kompensasjon for alle helligdager og fridager». Bøndene ville med dette bli verdsatt for arbeid utenom vanlige arbeidsdager. Dette kravet var kanskje det mest oppsiktsvekkende. Det hører også med til historien at en gjennomsnittsbonde i 1974 tjente 45 % av en industriarbeider.

En tid i endring

Det var uhørt at noen i Norge ville gå til skattestreik. Norge var et land med ro og orden. Det var helt vanlig å følge lover og regler. På slutten av 1960-tallet ble normene fulgt så nøye at det var oppsiktsvekkende og vekte stor debatt at noen unggutter skydde frisørsaksene og anla langt hår.

Samtidig gikk Norge inn i en tid med endringer. I 1970 hadde det blitt brukt sivil ulydighet for å stoppe en kraftutbygging som medførte at Mardalsfossen i Eikesdal i Møre og Romsdal ble lagt i rør og siden bare får litt vannføring for å vise turistene fossen i sommermånedene. Fossen fikk nytt navn i anledning protesthandlingene som ble kalt Mardølaaksjonen. Folkeavstemningen om EF (senere videreutviklet til EU) i 1972 hadde skapt andre politiske skillelinjer enn man tidligere hadde hatt.

Både Mardølakasjonen og neisidens argumentasjon i 1972 hadde satt fokus på utkantene i Norge. NRK hadde monopol på radio og TV. Monopolet ble utøvet med bare en kanal for radio og en for TV, riktignok med distriktsnyheter på radio. NRK og aviser i Oslo hadde Oslo som verdens navle og målestokk for Norge. Store nyheter utenfor Oslo ble ikke like lett prioritert. Hitraaksjonen fikk likevel bred mediedekning.

Landbruksminister Treholt til Hitra

De 70 aksjonistene på Hitra hadde ikke «apparat» til å håndtere alt som skjedde rundt dem med medieoppmerksomhet, spørsmål om å komme hit og dit og å håndtere alle slags henvendelser. Bondeorganisasjonene likte dårlig hitraaksjonen som var i strid med deres normer og regler for deltagelse i samfunnet.

Hitraaksjonen passet alle politiske partier bortsett fra Arbeiderpartiet som satt med regjeringsmakten. Trygve Bratteli var statsminister med Torstein Treholt som landbruksminister. Både regjeringen, bondeorganisasjonene og aksjonistene var tjent med å komme i mål på et eller annet vis.

Treholt kom til Hitra sammen med statssekretærene Per Harald Grue og Bjørn Skogstad Aamo. Situasjonen som hadde oppstått ble rodd i land av bondeorganisasjonene, Stortinget og regjeringen.

Virkninger av hitraaksjonen

Hitraaksjonen medførte en stor forbedring av kårene for norske bønder. Reidar Almås formulerer det slik:

"Hitra-aksjonen forandra Noregs-historia. Ved sida av oppdrettseventyret er den det einaste som har skjedd på Hitra på 1900-talet som har gjort nettopp det. Ved sida av Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935 var Hitra-aksjonen og opptrappinga det største som skjedde bøndene på 1900-talet."

Og alt begynte med bonden Sverre Hansen, en mann som hadde mot til å ville gjøre noe.