Betongbiter faller fra brua. Nye beregninger fra veivesenet gir brua bare noen få års levetid

Veivesenet gir Knarrlagsundbrua langt kortere levetid enn før antatt.

Betongbiter sprenges ut på grunn av rustende armeringsjern. Det svekker igjen bæreevnen på brua..De nye anbefalingene fra veivesenet viser kortere levetid på Knarrlagsundbrua enn det politikerne hadde som grunnlag da de sa nei til nybru.  Foto: Lars Otto Eide

Vi har foretatt kontrollberegninger av brua som viser at den uansett har lav bæreevne

Nyheter

Det hjelper ikke å vedlikeholde – Statens vegvesen vil nå anbefale at ny bru bygges over Knarrlagsundet før 2024. Det er vesentlig kortere gjenstående levetid enn tidligere beregnet.