Tre personer har omkommet ved denne brua:

Veivesenet mente brua burde skiftes ut for fem år siden

Nå er tilstanden enda verre enn den gang.

Titran bru er for lengst klar for utskifting i følge Statens vegvesen. 

Sånn skal vi ikke ha det. Vi vil ikke ha en dødsulykke til

Nyheter

Arne Haugan har kjørt buss i over 30 år, og i mange av disse årene har han kjørt buss til og fra Titran, der han bor.