- Vi har ingen valg - det blir helt sikkert en ny bru

Fylkeskommunen kan være klar til bygging om tre år.

Gunn Iversen Stokke, leder i hovedutvalg veg i Trøndelag Fylkeskommune. 

Nyheter

Som lokalavisa skrev tirsdag, så har Statens vegvesen konkludert med at det ikke lønner seg å vedlikeholde Knarrlagsundbrua, på grunn av at det vil bli for kostbart sammenlignet med nytten. Uten vedlikehold vil brua vare frem i sju år, frem til 2024. Veivesenet anbefaler politikerne å bygge ny bru innen denne tiden.