Stort etterslep på vedlikehold av bruene

Knarrlagsund bru er så angrepet av rust i armeringen at det må bygges ny bru. De samme skadene går igjen i mange av Øyregionens bruer. Foto: Statens vegvesen. 

Når man gjør nærmere undersøkelser så kan man finne ut av at det var langt verre enn man trodde, eller det kan være langt bedre enn man trodde.

Nyheter

Det kan koste 34 millioner kroner å komme etter med etterslepet på bruene i øyregionen.