Øyungdom forteller om seksuell trakassering:

Mange blir befølt mot sin vilje og kalt "hore" og "homo"

Hver fjerde jente på Frøya og nesten like mange på Hitra har opplevd uønsket beføling.

Emma Marie Hansen, Alexandra Lilja Flaahammer og Ingeborg Wahl går gjennom årets Ungdata-resultat for Frøya. De sier de tror tallene for seksuell trakassering er mye høyere enn det undersøkelsen viser.  Foto: Cecilia Brurok

Det må være greit å si fra, uten at noen av partene skal føle seg dårlig av den grunn

Nyheter

Alexandra Lilja Flaahammer (19), Emma Marie Hansen (18) og Ingeborg Wahl (17) tror tallene for seksuell trakassering er mye høyere enn det Ungdata-undersøkelsen viser lokalt.
- Vi regner egentlig med at det er flere som har blitt tatt på rompa eller fått annen uønsket oppmerksomhet enn det tallene egentlig viser. Fysisk seksuell trakassering er en ting, men vi tror særlig at tallene når det gjelder verbal trakassering er mye høyere. Fordi det er så vanlig at man nesten ikke tenker over at det er galt, før noen faktisk sier i fra at det ikke er greit, sier Emma, Ingeborg og Alexandra.

Terskelen for verbal seksuell trakassering er ikke høy blant ungdom, mener de. Og det er nok ikke mange som tenker over at det å kalle noen for hore eller kommentere hvordan folk ser ut, også er en form for seksuell trakassering.

De tilføyer at det som sies kan være ment som en spøk.
- Det er for eksempel fort gjort at "laus" blir brukt og dette er definitivt noe som i størst grad rammer jenter. Andre kan se på det som artig, men det er helt sikkert ikke artig for den som blir kalt det.

Emma, Ingeborg og Alexandra sier det er viktig med åpenhet. -Tør og si fra, og sett grenser som andre må respektere. Det er også viktig at ungdom som blir seksuelt trakassert blir flinkere til å si fra der og da. Hvis du ikke sier fra at du blir brydd den første gangen, hvordan skal andre vite at du ikke vil det skal gjenta seg. 

 

Seksuell trakassering

Lokalavisa Hitra-Frøya har tidligere i år publisert resultatene fra Ungdata-undersøkelsen gjennomført på ungdomsskoler og videregående skoler på Frøya og Hitra i 2018, men hva tenker egentlig ungdommene selv? Hvordan har de det, hva driver de med og kjenner de seg igjen i Ungdata-tallene?

Ungdata-undersøkelsen tar for seg 25 ulike tema. Sammen med Alexandra, Emma og Ingeborg har vi denne gang sett nærmere på svarene som har kommet inn rundt seksuell trakassering fra 144 elever på videregående, Frøya. Videre i artikkelen kan du også se hva 92 elever på videregående på Hitra har svart.


 

I Ungdata ble spørsmål om seksuell trakassering tatt med i den obligatoriske delen fra 2017. Spørsmålene er kun stilt til elever på videregående og fanger opp ulike former for seksuell trakassering som beføling, verbal trakassering og ryktespredning.

Prosentandelen som på Frøya svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering minst én gang det siste året:
Gutter på vgs: 28 %
Jenter på vgs: 46 %

Dette svarer videregående elever på Frøya rundt seksuell trakassering.  Foto: Ungdata

 

Prosentandelen som på Hitra svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering minst én gang det siste året:
Gutter på vgs: 36 %
Jenter på vgs: 42 %

Dette svarer videregående elever på Hitra rundt seksuell trakassering.  Foto: Ungdata

 

Ulike grenser

Hver fjerde jente på Frøya og nesten like mange jenter på Hitra svarer at de har opplevd uønsket beføling det siste året.

Hvordan vet man om det er ok å komme med fysiske tilnærminger uten å spørre vedkommende først, diskuterer Emma, Ingeborg og Alexandra.
- Det er individuelt hva slags grenser man har satt for hva som er greit og ikke. Noen kan synes at ei hånd på feil plass går bra, men det kan være lurt å tenke over at noen ikke synes det er greit i det hele tatt.

 
 

Kanskje er det heller ikke godt å vite ut fra de signalene man føler man får, legger de til.
- La oss si at du er på fest og har snakket mye med en person som plutselig kysser deg, men så vil du ikke det. Da må det være greit å si fra, uten at noen av partene skal føle seg dårlig av den grunn.

Jentene sier det er viktig med åpenhet.
- Tør og si fra, og sett grenser som andre må resepektere. Det er også viktig at ungdom som blir seksuelt trakassert blir flinkere til å si fra der og da. Hvis du ikke sier fra at du blir brydd den første gangen, hvordan skal andre vite at du ikke vil det skal gjenta seg.