Så mange ganger gikk alarmen i det lokale brannvesenet i fjor

Brannvesenet i Hitra og Frøya rykker ut sjeldnere enn det som er vanlig i Kommune-Norge.

Fra en brann på Fjellværsøya i april. På bildet ser vi Dag Robert Bjørshol, Sverre Strand Hansen og Svein Tøften. 

På en gjennomsnittsdag hadde brannvesenet 236 utrykninger i Norge

Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at brannvesenet i Hitra kommune hadde totalt 65 utrykninger i løpet av fjoråret. Dette gjelder da alle former for utrykninger, også falske alarmer, og om nabokommuner har bedt om en hjelpende hånd. I Frøya kommune ble det registrert totalt 62 alarmer som etaten kastet seg rundt på.