Ble nektet fjøsbygg, naust og bru. Gikk til retten og tapte

Da grunneieren ble pålagt å rive flere av tiltakene han hadde gjort på øya, gikk han til sak. Men retten har frifunnet Staten og ilagt grunneieren 103.000 kroner i saksomkostninger.

Retten tør likevel bemerke at hans strategi har vært ulykkelig for ham selv. Retten kan ikke se bort fra at NN (grunneieren) kunne ha funnet en akseptabel utførelse av de aktuelle tiltak dersom han hadde kommunisert løpende med kommunen

Nyheter

Verken Hitra kommune eller Fylkesmannen så blidt på at det var gjort en rekke tiltak på en eiendom på ei øy i Kvenværet og påla ham både riving og tilbakeføring. Grunneieren gikk da til sak mot Staten og Fylkesmannen som han mente hadde tolket reglene feil og også forskjellsbehandlet. Men grunneieren fikk ikke medhold i tingretten heller. I stedet er grunneieren dømt til å betale motpartens saksomkostninger på 103.000 kroner.