Kristina fra sidelinja:

- Det jeg hadde sittet og sett på som lek var i virkeligheten en utspekulert form for mobbing

Kristina Kaald, født 1987 - utdannet journalist fra Hestvika. 

Det jeg hadde sittet og sett på som lek var i virkeligheten en utspekulert form for mobbing

Nyheter

Hva gjør vi nå når flere barn og ungdom blir mobbet?

Det er ikke utenkelig at økte forekomst av mobbing og voldsbruk er årsaken til at bare 43 % er fornøyde med skolen sin i år - mot 69 % i 2015.