Mange rammes av denne nye folkesykdommen og antallet øker stadig - også lokalt

Diabetessykepleierne Anna Mårtensson og Anna Kristoffersen inviterer førstkommende mandag til et temamøte om diabetes på Hotell Frøya. 

Med type 2 diabetes kan du også bli trøtt og slapp, men her er symptomene mer diffuse

Nyheter

- I 2016 var det registret 240 personer på Hitra med diabetes og det er nok snakk om like mange på Frøya. Vi anslår at det i hvert fall er 500 personer på øyene våre med diabetes i dag, forteller diabetessykepleier i Hitra kommune, Anna Mårtensson. Hun tilføyer at antallet personer med diabetes øker, på verdensbasis og lokalt.