25 prosent av stålet er rustet bort. Nå skal brua erstattes med plast

Reva bru på Sula er en av de mest rustede stålrørsbruene i tidligere Sør-Trøndelag.  

Nyheter

Reva bru på Sula forbinder Vassøya med hovedøya Storsula på Sula. Brua i steinfyllinger over sundet er laget av et stålrør som er så stort at det har fått definisjon som bru. Siden det ble lagt ned i 1977 har det sakte men sikkert rustet så mye at Statens vegvesen beskriver det som et av de mest korroderte stålrøret i hele Sør-Trøndelag, og har etter inspeksjon i januar i år gitt brua høyestepoengsum for skadekonsekvens for bæreevnen, som betyr: «Stor konsekvens for bruas bæreevne. Brua har redusert bæreevne og /eller kan være overbelastet. Bruforvalter/ oppdragsgiver kontaktes umiddelbart.»