Kommentar: Den nye rødlista

Rødlista kan - om vi ikke er våkne - fort bli ei dødliste.
Nyheter

Kommentar

Drenering av myr for å skape dyrkamark eller boligområder her på kysten er ikke uproblematisk. Det samme gjelder bygging av småbåthavner. Og det kanskje aller mest opplagte: tråling ved korallrevene.