Fra sidelinja

Livet går ikke alltid på skinner, ikke for noen av oss.

Tove Mathisen er fra Hamarvika. Har egen blogg - “Havets datter” - 

Jeg har merket meg at humor er viktig uansett hvilken situasjon vi havner i.

Nyheter

HÅP

Bølga som duve og bryt mot et land,