Jakt-tvisten får en ny runde i retten

  Foto: Illustrasjonsbilde: Hasse Lossius

Nyheter

Tvisten mellom selskapet OPOR Holding AS/Ove Asbjørn Rygg og grunneier Fredrik Strøm skal tilbake i rettsvesenet. Frostating lagmannsrett har berammet ankebehandling i januar.