21 Hitra-tiltak får til sammen 25 millioner kroner fra fondet. Slik fordeles de

Nyheter

Hitra kommunestyre har nå fordelt de 25 millioner kronene de vil bruke på helt konkrete ideer og tiltak etter at kommunen i høst fikk tilført drøyt 60 millioner kroner fra havbruksfondet. Store summer er allerede disponert i handlings- og økonomiplanen for 2019-2022, men 25 millioner kroner er altså flertallet villig til å bruke på helt konkrete forslag, som er utarbeidet gjennom høsten. Det er blitt til 21 punkter, som flere av politikerne i kommunestyrets siste møte før jul omtalte som den store julegaven