Dette skal Frøya investere i neste år

vi er en kommune som ligger ute i havet, og ungene våre skal ha svømmeopplæring

Nyheter

Kloakken på Sula, brua på Bogøya og svømmehallen på Sistranda blir framskyndet.