Slaktelinja fra Dolmøya er tatt i bruk i utlandet

Måsøvalfolk på besøk hos Bulandstindur. Ingar Kyrkjebø og Torgeir Espnes (fra Måsøval), Bardur Arnaldsson og Elis Gretarsson (Bulandstindur) og John Tore Antonsen (Måsøval)  Foto: Foto: Måsøval Fiskoppdrett

Nyheter

Innmaten i Lerøys tidligere slakteri på Dolmøya er solgt og allerede tatt i bruk til slakting av laks på Island.